TURQUALITY® Projesinin Tarihçesi

TURQUALITY® Projesinin Tarihçesi

Dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®'nin tüketicilerin gözünde bir marka referansı, Türk markaları açısından ise bir gelişim katalizörü olabilmesi amaçlanıyor.

23 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren TURQUALITY® programı, küresel pazarlardaki değişimler ve program paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu noktaya ulaştı. TURQUALITY® bugün; firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılıyor.

Projeyle ilgili teknik çalışmaları yürütmek üzere Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile özel sektör temsilcilerinden oluşan TURQUALITY® Çalışma Grubu ile TURQUALITY® Sekretaryası oluşturuldu. TURQUALITY® Çalışma Grubu tarafından proje kapsamında izlenecek strateji belirlendi.

Oluşturulan strateji doğrultusunda, tekstil ve hazır giyim programın pilot sektörü olarak belirlendi. TURQUALITY® Sertifikası verilecek markaların seçilmesi ve bu markaların sağlanabilmesi amacıyla uluslararası bir şirketten danışmanlık hizmeti alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Werner International Danışmanlık Firması ile çalışıldı. TURQUALITY® kapsamında olan 15 firmanın inceleme çalışmaları üretim ve pazarlama olmak üzere iki kısımda gerçekleştirildi ve kıyaslama (“Benchmarking”) çalışması tamamlandı.

 

Stratejik toplantılar sonucunda “Markalaşma Yol Haritası” oluşturuldu

TURQUALITY® Projesinin “Uluslararası Tanıtım, Pazarlama ve Markalaşma Stratejisi”nin geliştirilmesi ve proje çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla 30 Haziran- 1 Temmuz 2005 tarihlerinde Stratejik Planlama toplantısı yapıldı. Toplantıya “Konumlandırma (Positioning)” olarak tanımlanan pazarlama yaklaşımının geliştirilmesinde önemli rol alan ve pazarlama konusunda yaratıcı fikirler geliştiren Jack Trout, Werner International firmasından Gian Mario Borney, Jan Urlings ve uluslararası markalaşma ve pazarlama uzmanları Armando Branchini, Carlo Giordanetti ile TURQUALITY® Çalışma Grubu Üyeleri'nden oluşan Yönlendirme Komitesi katıldı.

Stratejik Planlama toplantısına katılan ekip, ikinci toplantısını 28-29 Temmuz 2005 tarihleri arasında gerçekleştirdi ve bu çalışmalar sonucunda TURQUALITY® Programı'nın uygulaması için “TURQUALITY® Stratejik Planı” ve “Markalaşma Yol Haritası” dokümanı oluşturuldu.

 

TURQUALITY® Programı diğer sektörlere de açıldı

Yapılan Stratejik Planlama çalışması doğrultusunda, TURQUALITY® Programı kapsamına alınması planlanan firma sayısının arttırılarak, Program'ın pilot sektörleri olarak seçilen tekstil ve hazır giyim ile beraber diğer sektörlerin de Program'a dahil edilmesi kararlaştırıldı. Bu sektörler hızlı tüketim ürünleri, dayanıklı tüketim ürünleri, kuyum/mücevherat, otomotiv, endüstriyel makina sektörlerini içeriyor.

İlk aşamada Marka Destek Programı kapsamında bulunan firmalar TURQUALITY® Destek Programı kapsamına dahil olmak amacıyla başvurdular. Programa dahil edilecek markaların belirlenmesi ve bir metodoloji oluşturularak bu metodoloji doğrultusunda firmaların ön incelemeden geçirilmesi amacıyla global bir şirketten danışmanlık hizmeti alınması kararlaştırıldı. Bu metodolojinin oluşturulması ve firmaların ziyaret edilerek ön inceleme çalışmasının gerçekleştirilmesi için Deloitte Danışmanlık, Program'ın yönetim danışmanı olarak seçildi.

Deloitte, TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuran Marka Destek Programı kapsamındaki firmaları ziyaret ederek firmalarda ön inceleme çalışmasını gerçekleştirdi. Ön inceleme çalışmasında firmalar 3 ana bölümde, 10 farklı performans alanı bazında incelendi.

Deloitte, ön inceleme çalışmasına ilişkin raporunu Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne iletti. Bakanlık bu raporlar üzerinden TURQUALITY® Çalışma Grubu'nun oluşturmuş olduğu kriterler doğrultusunda firmaların hangi destek programına hak kazandığına ilişkin nihai kararı verdi.

24/05/2006 tarihinde yeni Tebliğ'in yayınlanmasıyla 33 marka TURQUALITY® Destek Programı'na, 22 marka ise Marka Destek Programı'na alındı.

 

TURQUALITY® kapsamında gerçekleştirilen aktiviteler

 • TURQUALITY® Programı ve destek kapsamındaki TURQUALITY® markalarının Rusya pazarı ve alıcılarına tanıtımı, 16 Aralık 2004 tarihinde Moskova'da House of Music binasında kamu, özel sektör ve kalabalık bir basın mensubu grubunun katılımı ile düzenlenen gecede gerçekleştirildi.
 • Rusya'da görsel ve yazılı medya yanında billboardlar ile TURQUALITY®'nin Rus tüketicilerine yönelik tanıtımı yapıldı.
 • Moskova'da gerçekleştirilen defile sonrasında, diğer pazarlarda da TURQUALITY®nin tanıtımına devam edilerek, TURQUALITY® sertifikasını kullanma izni verilen Türk moda tasarımcıları tarafından söz konusu Proje çerçevesinde New York ve Paris'te defileler gerçekleştirildi.

 • TURQUALITY® kapsamında desteklenen moda tasarımcısı Hüseyin ÇAĞLAYAN'ın Hollanda'nın Groninger Müzesi'ndeki sergi açılışı ile Venedik Bienali programı TURQUALITY® sponsorluğunda 16 Nisan 2005 ve 9-10 Haziran 2005 tarihinde gerçekleştirildi.
 • TURQUALITY® kapsamında desteklenen diğer bir moda tasarımcımız DICE KAYEK tarafından Paris Moda Haftası kapsamında 6 Ekim 2005 tarihinde Paris Opera binasında TURQUALITY® sponsorluğunda defile düzenlendi. Defilenin devamında, moda haftasının organizatörü “The Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode” ile ortaklaşa gerçekleştirilen basın toplantısı ile Türk markaları ve TURQUALITY®'nin başta Avrupa olmak üzere bir anlamda dünya tüketicileri ile buluşmaları sağlandı.
 • Paris Moda Haftası kapsamında Hüseyin Çağlayan da 6 Ekim 2005 tarihinde TURQUALITY® sponsorluğunda defile düzenledi.

 • 11 Ekim - 24 Ekim tarihleri arasında TURQUALITY® ve Takashimaya Departman Mağazaları'nın birlikte geliştirdikleri uygulama çerçevesinde, Türk Hazır Giyim markalarının Japon tüketicilerle doğrudan buluşması sağlandı. TURQUALITY®/Marka Destek Programı kapsamında bulunan firmalardan DAMAT&TWEEN, DERRI, İNCİ, MACHKA, MAVİ, NETWORK ve VIVAVENETO markalı ürünler Takashimaya mağazalarında Japon tüketicilerin beğenisine sunuldu. Türk hazır giyim ve tekstilcilerinin kendilerini dünyanın farklı perakende pazarlarında göstermeleri ve bu pazarlarda yer bulmaları amacıyla düzenlenen bu özgün çalışma kapsamında; ayrıca, TURQUALITY® tasarımcıları Hüseyin Çağlayan, Dice Kayek ve Atıl Kutoğlu imzalı ürünler ile Hakan Yıldırım, Arzu Kaprol, Özlem Süer'in eserleri sergilendi. 15. ITKIB Genç Moda Tasarımcıları Yarışması finalistlerinden Deniz Koparal, Mehmet Işık ve Gökay Yalın'ın çalışmaları da sergide yeraldı. 12 Ekim 2006 tarihinde; Japon medyası, Takashimaya ve diğer büyük Japon alışveriş merkezlerinin üst düzey temsilcileri ve üst düzey Japon işadamlarının da davet edildiği, geniş katılımlı, Hüseyin Çağlayan imzalı bir defile de gerçekleştirildi.
 • TURQUALITY® Vizyon Seminerleri'nin ilki “Jack Trout ile Marka Konumlandırma Üzerine” 30 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanlığı temsilcileri ve şirket yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, günümüzün küresel rekabet ortamında markalaşmanın temel kuralları ve dünya markası olmanın ön şartları, “Konumlandırma” kavramını ortaya atarak modern pazarlama anlayışını derinden etkilemiş pazarlama gurusu Jack Trout tarafından katılımcılara aktarıldı.
 • Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile ortaklaşa çalışılarak TURQUALITY® Programı kapsamında yer alan firmaların özellikle orta ve üst düzey yöneticilerini bilgilendirmeye ve geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan Yönetici Geliştirme Programı'nın ilki 5 Mayıs 2006 tarihinde, 2. Dönemi 8 Eylül 2006 tarihinde yapıldı.
 • 2006 yılı sonu itibarıyla; 33 şirketin 36 markası TURQUALITY® Destek Programı, 21 şirketin 21 markası Marka Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

 • TURQUALITY® Vizyon Seminerleri'nin ikincisi ise 7 Şubat 2007 tarihinde müşteri ilişkileri yönetimi ve kurum kültürü konusunda uzman Don Peppers'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Don Peppers “Uluslararası Pazarda Kalıcı Başarı İçin Şirket Kültürü Oluşturmak” konulu seminerinde, küresel pazarda rekabet eden bir firmanın uzun vadeli başarıyı yakalayabilmesi için izlemesi gereken adımlardan bahsederek, şirketlerde canlı ve müşteri odaklı bir kültür yaratılmasının önemine değindi.
 • Kapsamı derinleştirilerek yenilenen TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı'nın 3. dönemi 27 Şubat 2007, 4. dönemi ise 21 Eylül 2007 tarihinde başlamış ve ve toplamda 240 yüksek donanımlı yöneticiyi firmalarımıza kazandırmıştır.
 • TURQUALITY® Vizyon Seminerleri'nin üçüncüsü, 20 Kasım 2007 tarihinde “Kazanan Uluslararası Stratejiler Geliştirme” konulu sunumuyla dünyaca ünlü pazarlama gurusu Philip Kotler ile gerçekleştirildi. Kotler, markaların yerelden bölgesele bölgeselden küresele geçişi sağlayabilmelerinin, en öncelikli başarı kriteri olduğunun altını çizdi.
 • TURQUALITY® destek sistemini genişleten ve derinleştiren Tebliğ değişikliği 28 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
 • 6 Aralık 2007'de Koç Üniversitesi'nde, TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı'nın 2. ve 3. dönem katılımcılarının sertifikalarının verildiği bir tören düzenlendi.
 • Destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticilerinden 120 katılımcı, yapılan törenle sertifikalarını aldı.
 • 2007 yılı sonu itibarıyla; 42 şirketin 47 markası TURQUALITY® Destek Programı, 26 şirketin 26 markası Marka Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

 • Ocak 2008'de TURQUALITY® Capital Dergisi tarafından son 10 yıla damgasını vuran “En İyi 10 Proje” arasında seçildi.
 • 12 Mart 2008'de TURQUALITY® Bilkent Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Kulübü tarafından yapılan, 8.000 katılımcının oy kullandığı “En İyi Pazarlama Projeleri 2007” anketi sonucunda “En İyi Marka Yaratma Projesi” seçildi.
 • 28 Mart 2008'de, destek kapsamındaki firmalara Nielsen işbirliğiyle verilen pazar istihbaratı desteğinin etkin kullanımı için, Nielsen ile firmaların buluştuğu bir çalıştay düzenlendi.
 • Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”, 18 Nisan 2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 • Koç ve Sabancı Üniversitelerinde TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı'nın 4. döneminin 24 Nisan 2008'de tamamlanmasının ardından, 9 Mayıs 2008'de 5. dönem başladı.
 • 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'in yanında; markalaşma faaliyetlerinin önemli bir unsuru olan tasarım çalışmalarının yaygınlaşması ve Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması amacıyla; Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun katkılarıyla “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Yarışması” ödül sistemi hayata geçirildi. Bir TURQUALITY® etkinliği olarak düzenlenen “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri”nin 21 Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirilen ödül törenine ilişkin basın lansmanı 30 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirildi. “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” kapsamında; en fazla üç yıl önce üretilmiş ve piyasaya sürülmüş; tasarımının, üretiminin veya marka sahipliğinin T.C. vatandaşlarına ait olan ürünler sektörel bazda değerlendirilirken; üretim için programa alınmamış tasarım projeleri Kavramsal Proje olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; “İyi tasarım” ölçütlerini yerine getiren tasarımlara İyi Tasarım Ödülü, “üstün tasarım” ölçütlerini yerine getiren tasarımlara Üstün Tasarım Ödülü, uluslararası başarı ölçütlerini yerine getiren tasarımlara TURQUALITY® En Üstün Tasarım Ödülü verilerek sergilenmekte ve yayınlar aracılığıyla tanıtılmaktadır. Kavramsal projelerin değerlendirilmesi için her yıl tasarım alanındaki güncel gelişmelere göre belirlenen bir tema bazında başvuru alınmakta ve değerlendirilmekte; kavramsal tasarım ölçütlerini karşılayan tasarımlara “Kavramsal Tasarım Ödülü” verilmektedir. Ayrıca, ödül ve marka alan tasarımların üreticilerine ödül ve marka işaretlerini kullanım yönetmeliği çerçevesinde ürünün üzerinde, ambalajında ve tanıtımında taşıma izni verilmektedir.
 • 12 sektörden toplam 386 ürün ve 58 kavramsal tasarım için başvurunun yapıldığı “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” kapsamında, 294 ürün ve 24 kavramsal tasarım ön değerlendirme aşamasını geçerek sergilenmeye değer bulunurken; ürün tasarımlarından 39 adedi “İyi Tasarım Ödülü”ne, 11 adedi “Üstün Tasarım Ödülü”ne ve 4 tanesi de “TURQUALITY® Tasarım Ödülü”ne layık görülmüştür. 22 Ekim 2008 tarihinde ise endüstriyel tasarımla ilgili dünyaca ünlü akademisyenler ve tasarımcıların katıldığı bir konferans düzenlenmiştir.
 • Performans Yönetimi, Doküman Yönetimi, Süreç Yönetimi, Yardım Masası ve Mali İşler Uygulamaları olmak üzere 5 ana kısımda yürütülmesi öngörülen “TURQUALITY® Yeniden Yapılandırma Projesi” 3 Eylül 2008 tarihinde başlatıldı.
 • TURQUALITY® Vizyon Seminerleri'nin 4'üncüsü 11 Kasım 2008 tarihinde Robert Kaplan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.
 • 2008 yılı sonu itibarıyla; 58 şirketin 67 markası TURQUALITY® Destek Programı, 32 şirketin 33 markası Marka Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

 • Koç ve Sabancı Üniversiteleri bünyesinde düzenlenen TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı'nın 4. ve 5. döneminin sertifika töreni 28 Ocak 2009 günü Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
 • İsviçre Gottlieb Duttweiler Institut'un (GDI) Başkanı David Bosshart, “2009'a Girerken Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı semineriyle, 24-25-26 Şubat 2009 tarihlerinde Swissotel'de destek kapsamındaki firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.
 • Tüketici davranışı, ilişkisel pazarlama, rekabetçi strateji ve jeopolitik analizler alanlarındaki akademik katkılarıyla dünya çapında tanınan Jagdish Sheth, TURQUALITY® 5. Vizyon Semineri kapsamında 30 Nisan 2009 tarihinde. “Global Arenada Rekabetçi Büyüme Fırsatları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
 • 23 Kasım 2009 tarihi itibarıyla TURQUALITY® Otomasyon Sistemi'ne geçilerek; başvuru ve başvuru değerlendirme süreçlerinin firmalarımız tarafından da takibi kolay, etkin ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlandı.
 • 2009 yılı sonu itibarıyla; 58 şirketin 67 markası TURQUALITY® Destek Programı, 34 şirketin 35 markası Marka Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

 • 2006/4 sayılı Tebliğ'le ilgili süreçlerin tamamı “TURQUALITY® Otomasyon Sistemi” üzerinden yürütülmektedir.
 • Ekonomi Bakanlığı, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) katkılarıyla; tasarım kültürünün yaygınlaştırılmasını teminen ilki 2008 yılında hayata geçirilen “Design Turkey 2010 Endüstriyel Tasarım Ödülleri”nin basın tanıtım toplantısı Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın iştirakleriyle 2 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; ödüller 7 Aralık 2010'da Dış Ticaret Kompleksi/İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini bulmuştur. Dünyaca ünlü tasarım uzmanlarının ön elemeyi geçen başvurular arasından değerlendirdiği toplam 223 endüstriyel tasarım ve 8 kavramsal projeden 47 tanesi “İyi Tasarım Ödülü”ne, 19 tanesi “Üstün Tasarım Ödülü”ne değer bulunmuştur. 3 başvuru ise, “Kavramsal Tasarım Ödülü”ne layık görülmüştür.
 • Koç ve Sabancı Üniversiteleri bünyesinde düzenlenen TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı sekizinci dönemine zenginleştirilmiş içerikle devam etmiştir.
 • 2010 yılı sonu itibarıyla; 69 şirketin 80 markası TURQUALITY® Destek Programı, 27 şirketin 30 markası Marka Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

 • İkincisi 07/12/2010 tarihinde düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nin 2012 yılında düzenlenecek üçüncüsü için hazırlık çalışmaları yürütülmekte olup; bu çalışmalar çerçevesinde, söz konusu etkinliğin tanıtımı kapsamında 1-5 Şubat 2011 tarihlerinde yapılan İstanbul OfficeExpo 2011 fuarında “Design Turkey 2010 Kazananlar Sergisi gerçekleştirilmiştir.
 • 27/04/2011 tarihinde Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın başkanlığında sektör temsilcilerinin geniş katılımı ile Ankara Swiss Otel'de Uluslararası Teknik Hizmet İhracatı Konferansı gerçekleştirilmiştir.
 • TURQUALITY® Programı'nın destek süresinin performansa bağlı olarak uzatılması, TURQUALITY® ve Marka Programlarındaki destek unsurlarının uyumlaştırılması, mevcut destek unsurlarının çeşitlendirilmesi ve yıllık limitlerin artırılması ile gastronomi sektörünün kapsama alınmasına dair “2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de kapsamlı değişiklik çalışmaları gerçekleştirilerek 16/05/2011 tarihli ve 27936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 10/04/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; bu çerçevede, Birlikler tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren, yıllık en fazla 30 adet tasarımcının yurtdışındaki 2 yıllık eğitim giderleri destek kapsamına alınmıştır.
 • Koç ve Sabancı Üniversiteleri bünyesinde düzenlenen TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı'nın dokuzuncu dönemiyle zenginleştirilmiş içerikle devam etmektedir.
 • 2006/4 sayılı Tebliğ ile ilgili süreçlerin tamamının yürütüldüğü “TURQUALITY® Otomasyon Sistemi” geliştirilerek etkinliği arttırılmıştır.
 • Tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen yürütülen 2008/2 sayılı Tasarımın Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde 2011 yılında destek kapsamına alınan 5 firma ile birlikte, toplam 8 firma destek kapsamına alınmıştır.
 • Ekonomi Bakanlığı, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) katkılarıyla, tasarım kültürünün yaygınlaştırılmasını teminen ilki 2008 yılında hayata geçirilen ödüllendirme sisteminin üçüncü organizasyonu olan “Design Turkey 2012 Endüstriyel Tasarım Ödülleri”ne dair çalışmalar başlatılmıştır.
 • 2011 yılı sonu itibarıyla; 77 şirketin 87 markası TURQUALITY® Destek Programı, 28 şirketin 31 markası Marka Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

 • İki yılda bir düzenlenen, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'in yanında; markalaşma faaliyetlerinin önemli bir unsuru olan tasarım çalışmalarının yaygınlaşması ve Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun katkılarıyla “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Yarışması” ödül sisteminin basın lansmanı 27.04.2012 tarihinde yapılmıştır.
 • TURQUALITY® Vizyon Seminerleri'nin altıncısı, Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Muhtar Kent'in katılımıyla gerçekleşen “ULUSLARARASI MARKALAŞMA STRATEJİLERİNDE İNOVASYON VE SOSYAL SORUMLULUK” teması ile, Ekonomi Bakanlığı temsilcileri ve şirket yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde 10.05.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Sabancı ve Koç Üniversiteleri'nde yürütülmekte olan Yönetici Geliştirme Programı'nın 10.dönemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
 • Design Turkey kazananları ilk olarak 2012 Dünya Tasarım Başkenti Helsinki etkinlikleri kapsamında organize edilen Everyday Discoveries Arjen Aartet sergisinde 6 - 16 Eylül tarihleri arasında Suvilahti'de, ve 20-28 Ekim 2012 tarihleri arasında Hollanda'nın Eindhoven şehrinde düzenlenen Dutch Design Week kapsamındaki tasarım etkinliğinde sergilendi.
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle bir TURQUALITY® Programı etkinliği olarak düzenlenen “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri”, T.C Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan'ın himayelerinde, 30 Kasım 2012 Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.Dünyaca ünlü tasarım uzmanlarının ön elemeyi geçen başvurular arasından değerlendirdiği toplam 410 endüstriyel tasarımın 90'i ‘İyi Tasarım' 14'ü ise “Üstün Tasarım Ödülü”ne layık görüldü. 19 Kavramsal Tasarım başvurusundan ise 2'si ödül almaya hak kazandı. Projeye en fazla katılım ise 70 tasarım ile Ev mobilyası, 59 tasarım ile ev ve büro malzemeleri ile 51 tasarımla ambalaj sektörlerinden oldu. Ödüllere 13 farklı sektörden katılım gerçekleşti. 2010 yılında 296 olan başvuru sayısının bu yıl 410'a çıktığı, başvuru sayısının toplamda %38,5 arttığı görüldü. Verilen tasarım ödülleri sayısının ise 2010 yılında 64 iken, 2012 yılında 106'ya çıktığı dikkat çekti.
 • 2006/4 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/6), 24/05/2006 tarihli ve 26177 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Aralık 2012 sonu itibariyle 85 firmanın 97markası TURQUALITY® Destek Programı; 34 firmanın 37 markası Marka Destek Programı kapsamında değerlendirilmiştir.

 • 2004 yılında kurulmuş olan TURQUALITY® Sekretaryası, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) bünyesinden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesine geçti.
 • TURQUALITY® Vizyon Seminerleri'nin yedincisi, dünyanın önde gelen inovasyon ve iş stratejisi uzmanlarından biri olan Vijay Govindarajan'ın sunumunda yer alan “TERS İNOVASYON” teması ile, Ekonomi Bakanlığı temsilcileri ve şirket yöneticilerinin katılımıyla 24.05.2013 tarihinde gerçekleştirildi.
 • Türk markalarının uluslararası rekabetle başa çıkabileceği ve daha yetkin bir oyuncu haline gelebileceği insan kaynağı alt yapısının oluşturulması amacıyla, TURQUALITY® Programı kapsamında hayata geçirilen Yönetici Geliştirme Programı'nın 6. -10. Dönem mezunları, 29.05.2013 tarihinde Swissotel'de düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Yönetici Yüksek Lisansı (Executive MBA) formatında Koç ve Sabancı Üniversiteleri işbirliği ile 2005 yılında hayata geçirilen programın sertifika töreni Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın himayesinde gerçekleştirildi.
 • Sabancı ve Koç Üniversiteleri'nde yürütülmekte olan Yönetici Geliştirme Programı'nın 11.dönemi başarılı bir şekilde tamamlandı.
 • Aralık 2013 sonu itibariyle 93 firmanın 105 markası TURQUALITY® Programı; 50 firmanın 53 markası Marka Destek Programı kapsamında değerlendirilmiştir.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

TURQUALITY® ve Destekler ile iglili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize abone olabilirsiniz.